Trenet turístic de Calella

Trenet turístic de Calella

Calella

Oficina de turisme de Calella
Tel. 93 769 05 59
info@calellabarcelona.com
www.calellabarcelona.com

Durant els mesos d'estiu. 
Horaris: de 9 h a 22 h, cada 20 minuts

0
Comparteix