Mesures estatals en relació a préstecs concedits per SGIPYME (Covid-19)

Mesures estatals en relació a préstecs concedits per SGIPYME (Covid-19)

a.- Modificació del moment i el termini per a l’aportació de garanties en les convocatòries de préstecs concedits per la SGIPYME pendents de resolució en el moment d’entrada en vigor del Reial Decret 462/2000, de 14 de març.

b.- Refinançament dels préstecs concedits per la SGIPYME

Accedeix a la informació

0
Comparteix