Noves mesures extraordinàries dirigides al sector esportiu català per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19

Noves mesures extraordinàries dirigides al sector esportiu català per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19

En virtut de l’entrada en vigor avui 28 de març del DECRET LLEI 10/2020, de 2 7 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF) comunica al sector esportiu català, tant públic com associatiu i privat, l’adopció de diverses mesures relatives al funcionament de les entitats esportives a Catalunya, que tindran una vigència des de la data d’avui i fins que no s'aixequi l'estat d'alarma.

Informació completa

0
Comparteix