Estratègia Zero

Estratègia Zero

L'oficina de màrqueting turístic de la Diputació de Barcelona, a través del Cercle de turisme us presenta l'Estratègia ZerO, que inspirarà les accions de màrqueting de la nostra Destinació en aquests temps. Us convidem a veure aquest document de treball i a fer-nos arribar les vostres propostes i suggeriments a cercleturisme@diba.cat o mitjançant el Linkedin

Espai web de teletreball adreçat a professionals turístics

EstratègiaZero

0
Comparteix