Informe activitat turística al Maresme 2006

Informe activitat turística al Maresme 2006

 

Informe resum amb els principals resultats de l'activitat turística de la comarca del Maresme durant l'any 2006 
Elaborat per l'Observatori per a la qualitat del turisme al Maresme

0
Comparteix