Informe anual de l'activitat turística al Maresme 2010

Informe anual de l'activitat turística al Maresme 2010

Informe resum amb els principals resultats de l'activitat turística de la comarca del Maresme durant l'any 2010 
Elaborat per l'Observatori per a la qualitat del turisme al Maresme

0
Comparteix