2019

2019

0

Aquesta publicació és un recull dels principals indicadors d'oferta i de demanda de les comarques i de les marques turístiques de la província de Barcelona
(dades INE, Idescat i Direcció...

En aquest informe analitzem l’evolució del comportament del mercat de treball en les Activitats turístiques al Maresme o, el que és el mateix, en el subsector de l’Hostaleria i el Turisme, a...

Aquesta infografia sintetitza els principals indicadors de l’activitat turística a l’Entorn de Barcelona del 2019, i està disponible en 3 idiomes (CAT, CAST i ANG).
 

Indicadors de l’activitat hotelera al Maresme
Font: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), a partir de dades de l’Instituto Nacional de Estadística

Infografia GENER 2019
Infografia FEBRER 2019
Infografia MARÇ 2019
Infografia ABRIL 2019
Infografia MAIG 2019
Infografia JUNY 2019
Infografia JULIOL 2019
...

Indicadors de l'activitat en establiments d'acampada al Maresme
Font: Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), a partir de dades de l'Instituto Nacional de Estadística (INE)

Comparteix