Resultats enquesta EDDETUR

Resultats enquesta EDDETUR

Els informes EDDETUR presenten els resultats de les enquestes realitzades als mesos d'estiu a punts estratègics (allotjaments i atractius turístics) de les comarques de la província de Barcelona. Proporcionen valuosa informació del perfil dels turistes i visitants a la província per Comarques i Marques turístiques. Inclouen indicadors de les característiques de les visites, pernoctacions, motiu de l'estada i despesa turística.
Elaborat pel Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona 

0

Resultats enquestes per caracteritzar el turista del Maresme durant l'estiu del 2011. 
Informe elaborat pel Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona

La informació obtinguda amb aquesta enquesta, que elabora la Diputació de Barcelona en conveni amb el Consorci Turisme de Barcelona, ens permet conèixer el perfil, valoració i hàbits de...

Comparteix