Resultats enquesta destinació Costa de Barcelona

Resultats enquesta destinació Costa de Barcelona

La informació obtinguda amb aquesta enquesta, que elabora la Diputació de Barcelona en conveni amb el Consorci Turisme de Barcelona, ens permet conèixer el perfil, valoració i hàbits de comportament dels turistes que visiten les comarques de la marca turística Costa Barcelona. Un dels objectius d'aquest estudi és l'anàlisi de la relació que existeix entre els turistes de la costa de la província i la ciutat de Barcelona, amb el fi de conèixer les diferències i sinèrgies entre les dues zones. La informació continguda en aquests informes es presenta en dades globals, i també per les diferents variables i segments més rellevants: la zona turística, el tipus d'allotjament , i la procedència. 

Resultats enquesta EDDETUR - Maresme 2015 (prezi)

Resultats enquesta EDDETUR - Maresme 2016  (prezi)

0
Comparteix