Estudis turístics

Estudis turístics

Trobareu estudis i informes sobre el perfil del visitant, enquesta EDDETUR, enquesta Costa de Barcelona, entre altres aspectes

0

Estudis elaborats pel Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona

Sèrie d'estudis on s'avalua el impacte que genera el turisme en les destinacions turístiques de la província de Barcelona. En col•laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona. 

Els informes EDDETUR presenten els resultats de les enquestes realitzades als mesos d'estiu a punts estratègics (allotjaments i atractius turístics) de les comarques de la província de Barcelona....

Comparteix