Qualitat

Qualitat

La qualitat en els serveis turístics és una de les peces claus per poder assolir l’èxit en el desenvolupament turístic d’una destinació. Amb l’objectiu d’afavorir la cultura de la qualitat en el sector turístic, la Costa de Barcelona – Maresme està treballant ja des de fa anys en la implantació de sistemes de qualitat: Q de Qualitat, ISO 9001, EMAS, ISO 14001, Qualitat ambiental, Bandera Blava...

També participa en el programa SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinació), que pretén aconseguir uns estàndards mínims de qualitat en els diferents serveis que consumeix un turista en la destinació (restaurants, comerços, agències de viatges, hotels, policies, platges...).
 

0
Què és el Biosphere?

El Biosphere és un segell del Sistema de Turisme Responsable de l’Instituto de Turismo Responsable (ITR). Certificació/distintiu de turisme sostenible, voluntari i independent...

La marca
 
L’element més visible de tot el sistema és la marca, la denominació genèrica de la
qual pel conjunt del Sector és “Qualitat Turística Espanyola”, sota la qual s’empara...

És una norma internacional enfocada cap a la millora dels processos d'una organització per incrementar-ne l'eficacia i l'eficiència.

Defineix el model de gestió encaminat a satisfer les...

La bandera blava és un distintiu que atorga anualment la fundació europea d'Educació Ambiental (FEE) a les platges i ports que compleixen una sèrie de condicions ambientals i instal·lacions.

...

És un sistema voluntari de gestió ambiental que permet a les organitzacions avaluar i millorar el seu comportament ambiental i difondre la informació oportuna al públic i a d'altres parts...

Comparteix