EMAS

EMAS

És un sistema voluntari de gestió ambiental que permet a les organitzacions avaluar i millorar el seu comportament ambiental i difondre la informació oportuna al públic i a d'altres parts interessades.

Aquest sistema de gestió ambiental és conegut internacionalment com el sistema EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).

L'EMAS promou la millora contínua del comportament ambiental de les organitzacions mitjançant:
  • La implantació d'un sistema de gestió ambiental
  • L'avaluació sistemàtica, periòdica i objectiva d'aquest sistema
  • Informació al públic i a les parts interessades
  • Formació i implicació activa dels treballadors
El reglament EMAS accepta qualsevol organització, o part d'aquesta, a partir del centre com a unitat bàsica pugui adherir-se a aquest sistema de gestió.

El sistema és vàlid tant per a organitzacions públiques com privades, tinguin o no personalitat jurídica.

Les principals avantatges per a les organitzacions d'implantar el sistema EMAS són:
  • Estalvi de costos a mitjà / llarg termini
  • Compliment de la motivació i sensibilització dels treballadors
  • Millora de la imatge
  • Augement de la motivació i sensibilització dels treballadors

Establiments certificats amb l'EMAS:

Ports Esportius:

Port del Masnou
Port de Mataró

Empreses de turisme actiu i d'oci:

Marineland (Palafolls)

Hotels:

Hotel Tahiti Playa (Santa Susanna)

Càmpings:

Càmping Botànic Bona Vista Kim (Calella)

 
NO
Comparteix